BACK

莊子選讀─無用之用

惠子謂莊子曰:「魏王貽我以大瓠之種,我樹之成,而實五石。以盛水漿, 其堅不能自舉也。剖之以為瓢,則瓠落無所容。非不呺然大也,吾為其無用而 掊之。」

莊子曰:「夫子固拙於用大矣!宋人有善為不龜手之藥者,世世以洴澼絖 為事。客聞之,請買其方百金。聚族而謀曰:『我世世為洴澼絖,不過數金; 今一朝而鬻技百金,請與之。』客得之,以說吳王。越有難,吳王使之將,冬 與越人水戰,大敗越人,裂地而封之。能不龜手一也,或以封,或不免於洴澼 絖,則所用之異也。今子有五石之瓠,何不慮以為大樽而浮乎江湖?而憂其瓠 落無所容,則夫子猶有蓬之心也夫!」
選自《莊子.逍遙遊》

註釋
(1) 瓠(ㄏㄨ ˋ)落:廓落,大而平淺的樣子。簡文云:「瓠落,猶廓落也。」「落」有「居」
的意思,又說為「瓠居無所容」即「瓠無所容居」之意,指葫蘆太大,沒地方擺放。無所容:
無法容納東西。
(2) 呺(ㄒㄧㄠ)然:中空虛大的樣子。
(3) 掊(ㄆㄡ ˇ):打破。
(4) 不龜手之藥:防止手凍傷龜裂的藥。
(5) 洴澼(ㄆㄧㄥ ˊ ㄆㄧ ˋ):漂洗。
(6) 絖(ㄎㄨㄤ ˋ):棉絮。
(7) 聚族:召集家族裡的人。
(8) 鬻(ㄩ ˋ):賣。
(9) 裂地而封之:劃分土地分封給客。
(10) 慮:考慮,謀劃。又說慮為「攄」(ㄕㄨ),結綴綁縛,指將葫蘆繫於腰上。司馬彪《莊子注》:「慮,猶結綴也。」。
(11) 大樽:浮囊,形如酒器縛在身上,浮於江湖。
(12) 蓬:蓬蒿,莖短而曲;有蓬之心:喻指惠子見解迂曲狹隘。

閱讀小提醒
什麼是「無用的用處」?本文以莊子與惠子的對話,透過故事中生動的人物心理 描寫及迥異的結局,重新向讀者宣示有用與無用的判斷關鍵。在閱讀時,讀者可以試 著分辨人物之間的對應關係、他們的觀點差異以及後來的發展,來理解所謂「用」的 真諦。